Home » ?_Index

 

 

Index

van belangrijke trefwoorden
 

A – F

bestaat in de Xiriton-livecycle in wezen niet, hooguit 'restanten'. Deze kunnen de volgende keer gewoon min of meer gesorteerd aan de nieuwe mix worden toegevoegd. Zelfs Zaag- en slijpstof en schoonmaak-water (gereedschap) wordt hergebruikt.
Alom bekend, veelzijdig C4-gras voor XB-types en als houtvervanger in een gebouwenconstructie.
Hierover zal nog veel worden gediscuteerd. Punt 1 is dat toevoeging van biomassa volgens de bouwnormen zo goed als taboe is. Dat is dus het kenmerkend verschil met Xiritonen, waar specifieke biomassa in wezen het hoofd-aandeel vormen. Punt 2 is dat bij de constructie met beton principieel stalen wapening vereist is. En staalproductie is een milieufactor waar de bouwindustrie liever over zwijgt...
Zie wikipedia. Kunstmatige riffen van Xiritonen (lage kosten, veel variatie) als groeibasis voor het zeeleven. Hoe meer zee-fauna en zee-flora, des te meer organisch gebonden koolstof onder water, en dus niet in de lucht.
Bedoeld zijn industriele cementsoorten op klinkerbasis, ook bekend als OPC (Ordinary Portland Cement). De productie daarvan is een niet onbeduidend factor binnen het klimaatprobleem. Wordt gedeeltelijk gebruikt in X_1- t/m X_4-types, voor meer hardheid van oppervlakten. X_5 en volgende zijn pricipieel vrij van OPC.
...wordt een langer verhaal...
zie Wikipedia. De focus ligt op deze grassoorten vanwege het hoge biomassa-rendement (CO2-reductie) in context met "water" algemeen.
Het Xiriton-conzept kent vier met elkaar verbonden domeinen, waarbij nog veel te ontdekken valt: a) het strategisch landschapsbeheer voor het verbouwen van geschikte grassoorten. b) ontwikkeling en productie van Xiritonen als ecologische bouwstoffen, gekenmerkt door de duurzame verbinding van organische celstructuren van specifieke grasvezels met cristaline structuren van specifieke mineralstoffen. c) de alternatieve architectuur en bouwprocessen door middel van Xiritonen d) de nieuwe logistiek omtrent de biobased input voor de afvalvrije Xiriton-productie en afvalvrij recycling van Xiriton-producten met zo min mogelijk fossiele energie.
Hoeveel is genoeg? Primair gelden volgende vuistregels: Wat men qua statiek met baksteen kan bouwen, kan ook met Xiriton. De sterkste type Xiriton is ongeveer de zwakste type beton.
is een sturende factor voor welk Xiriton-type voor welke toepassing geschikt is. De aandeel grasvezels (kwaliteit) is meest bepalend.
Xiritonen hebben doorgaans lage waarden in dit domein. Ook hier gelden de vuistregels i.v.m. "Druksterkte" en is context binnen een constructie en diens functie relevant.
betekend het gebruik van biologisch afbreekbaar, waterdoorlatend textiel, voor de vormgeving van Xiriton-objecten, uiteraard gemaakt van organische vezels (jute/hennep/sisal/kokos etc.) Het textiel vorm quasi de huid van nog onverhard Xiriton, welke vervolgens verrot en de Xirirton-object over blijft. Word als zeer economische methode beschouwd voor de aanleg van kunstmatige riffen voor de kustbescherming.
Een nieuwe bouwmateriaal-categorie maakt uiteraard andere bouw-methodes mogelijk. Meer hierover z.s.m.

G – M

coming soon
coming soon
coming soon

N – T

Is het Xiriton-concept een 'technologie' of maar een verzameling van methodes? Er is sprake van 'technologie' als er meerdere disciplines betrokken zijn en met elkaar 'communiceren' om een (complex) technisch onderwerp/probleem te kunnen omzetten in oplossingen ofwel producten, processen en methoden. 'Communiceren' in die zin, dat de vergaarde kennis over het geheel kan worden overgedragen (traditie), dus 'de kunst' ook anderen te leren, ten bate van alle betrokkenen. Is dit verbonden met planning en systematiek, dan kan er zelfs sprake zijn van 'wetenschap'. Het begrip 'technologie' is immers een samenstelling van de griekse woorden 'techne' ('kunst'/'kunde'/'kunnen') en 'logos' ('rede' / 'leer' / '(iemand) leren'), vrij vertaald 'de kunst te leren'.
In verband met Xiritonen is bedoeld hoe de omgeving ofwel landschap kan worden ingericht voor de teelt van C4-grassen, so dat zonder conflict met de agrarische sector (voedsel- en veeteelt), natuurbescherming en 'sociale leefruimte'. Er is zelfs in Nederland genoeg 'niche-ruimte' hiervoor. Wie met open ogen door de landschap reist, kan zonder meer de onbegrijpbare verspilling van grond in urbane en industriele zones constateren. Neem al die grote dijken, geluidswallen en toevaarten bij snelwegen; de helft van dit areal zou makkelijk economisch beter kunnen benut worden door C4-grassteelt.

U – Z

Xiriton werd wel eens als 'spijkerbaar beton' bestempeld. Het gebruik van spijkers om Xiriton-tegels met elkaar te verbinden of tegen een hout-constructie aan te slaan, is zonder meer mogelijk. Het gebruik van houtschroeven idem dito. Pluggen zijn niet nodig. Wel moet de lengte van spijkers en schroeven wat langer zijn dan voor bij hout. Een watervaste houtlijm is ook erg geschikt voor permanente verbinding van X-tegels en- blokken. Waterglas en kalkmortels idem dito.
Meervoud van 'Xiriton' als verzamelbegrip voor alle types Xiriton, welke door de groete variatie van samenstelling mogelijk is.
Zeewater is meer dan H2O + NaCl. Het bevat nog een reeks andere mineralen en een hele boel micro-zeeleven. Beton te maken met zeewater werkt al niet vanwege de stalen wapening (betonrot). Bij Xiritonen ligt dat anders want de grassvezels zijn de wapening en puzzolane binders zijn gebaat bij de zoutmineralen. Grootschalig steenachtig bouwmateriaal te kunnen produceren zonder schoon water nodig te hebben, biedt enorme kansen bij het bouwen lang de kust.